KAARDIRAKENDUSE KASUTUSJUHISED

 1. KAARDI ÜLDINE KASUTAMINE
 2. TEEKONNA PLANEERIMINE
  1. Teekonnapunktide määramine
  2. Uued võimalused teekonna planeerimisel
 3. OMA KAART
  1. Punkti lisamine
  2. Joone lisamine
  3. Ala lisamine
 4. JOONLAUD
 5. PRINTIMINE
 6. JAGAMINE
  1. Lingi kopeerimine
  2. Jagamine Facebookis
  3. Jagamine Twitteris
  4. Jagamine e-postiga
  5. Kaardipildi integreerimine
 7. TAGASISIDE SAATMINE

KAARDI ÜLDINE KASUTAMINE

Aluskaarti on võimalik liigutada ja sisse-välja suumida (mõõtkava muuta) nii hiirega kui ka klaviatuuriga.

TEEKONNA PLANEERIMINE

Teekonnapunktide määramine

Teekonnapunktide määramiseks on mitu erinevat võimalust:

pic

Kui valitud on vähemalt kaks punkti, joonistatakse nendevaheline teekond kaardile ning vasakus külgpaneelis kuvatakse teekonna üldinfo (pikkus, aeg) ning teekonna detailne punktist-punkti kirjeldus.

pic

Uued võimalused teekonna planeerimisel

OMA KAART

Kaardi loomine

Oma kaardi loomiseks tuleb liikuda vasakpoolse külgpaneeli kohal sakile JOONISTA OMA KAART ning seejärel vajuta sobiva objekti nupule. Avaneb valitud objektitüübi seadete aken ning kaardil klikates saab alustada joonistamist.

Punkti lisamine

pic

Joone lisamine

Joone lõikude keskele tekkivatest punktidest lohistades on võimalik valmis objekti detailsust veelgi suurendada. Vahepunkti liigutamisel tekivad uute lõikude vahele automaatselt uued vahepunktid.

Seadete väljal kuvatakse joone pikkus.

pic

Ala lisamine

Ala äärejoone lõikude keskele tekkivatest punktidest lohistades on võimalik valmis objekti detailsust veelgi suurendada. Vahepunkti liigutamisel tekivad uute lõikude vahele automaatselt uued vahepunktid.

Seadete väljal kuvatakse ala pindala.

pic

JOONLAUD

Joonlaua infoaknas kuvatakse jooksvalt joone pikkus ning kursori asukoha koordinaadid (wgs84 süsteemis).

Valmis joone iga punkti vahele tekib muutmisrežiimis (kui joon on katkendlik) automaatselt uus punkt, millest lohistades on võimalik joone kulgemist soovi korral veelgi täpsustada.

Kui klikata valmis joonelt kaardile, muutub joonlaua joon pidevjooneks, tagasi joonel klõpsates liigutakse taas muutmisrežiimi.

pic

PRINTIMINE

Kaardipildi printimiseks vajuta ekraani üleval paremal tööriistaribal nupule PRINDI.

Avaneb printimise vaade, kus tuleb vastavalt kasutatava veebilehitseja pintimise dialoogi valikutele määrata sobivad seadistused (nt lehe horisontaalne paigutus (Landscape)).

pic

JAGAMINE

Kaardipildi jagamiseks vajuta ekraani üleval paremal tööriistaribal nupule JAGA. Avaneb dialoogiaken erinevate jagamise võimalustega.

pic

Loodud kaardipildi linki on võimalik kopeerida avaneva dialoogiakna tekstiväljalt.

Jagamine Facebookis

Jagamine Twitteris

Jagamine e-postiga

Tulemusena saadetakse e-kiri, milles on nii saaja aadress, kaardi link kui ka lisatud kommentaar.

pic

Kaardipildi integreerimine

Loodud kaardipilti on võimalik iFrame koodi kaudu integreerida ka välistesse veebilehtedesse.

pic

Tulemusena luuakse tekstiväljale automaatselt iframe kood, mida on võimalik kopeerida ning välisesse veebilehte lisades ilmub sinna kaardipilt koodi genereerimisele eelnenud seadistustega (kaardi mõõtkava, OmaKaart objektid, aluskaardi tüüp (kaart, ortofoto, hübriidkaart) jms).

TAGASISIDE SAATMINE

Kõigist leitud vigadest ja ebatäpsustest ning rakenduse plussidest ja miinustest on võimalik mugavalt teada anda, kasutades selleks kaardi alaosas asuvat tagasiside nuppu.